Hiện tại Fohandmade chỉ bán hàng qua mảng online nên các khách hàng ở xa khi mua sản phảm tại đây sẽ được vận chuyện với hình thưc phù hợp nhất tùy theo điều kiện địa lý và đặc đểm sản phẩm:

Cụ thể như sau

1/ Với sản phẩm in trên vải, chúng tôi cần 3 ngày để hoàn thành sản phẩm quý khách yêu cầu và vận chuyển theo hình thức phù hợp nhất với khách.

2/ Với sản phẩm handmade được quý khách lựa chọn, sẽ được ship ngay trong ngày hôm sau theo hình thức phù hợp nhất với khách.

3/ Những khách hàng ở TP.HCM hoặc một số tỉnh lân cận trong một số trường hợp có thể được CTV của website cung cấp sản phẩm nhanh hơn dự kiến.

Danh mục